Seminer

5 Ocak 2016 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim elemanları ve Tıp Fakültesi Lisans 4. dönem öğrencilerine "Gebelik ve Laktasyonda Bitkisel İlaç Kullanımı" konulu seminer Danışma Kurulu üyelerimizden Doç. Dr. Didem Şöhretoğlu tarafından verildi.


Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)
+90 312- 311 89 40 -  305 21 33 - 305 21 34 /  hizbib@hacettepe.edu.tr