Zehirler ve Zehirlenmeler

 

MERKEZi ARAYANLARDAN İSTENEN  / VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

  • Adınız, mesleğiniz, telefon ve adresiniz,
  • Hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu,
  • Zehirlenme etkeninin mümkünse tanımı (bu tanımı tam yapmaya çalışınız, mümkünse kabını, kutusunu, kendisini (ilaç, bitki vb.) yanınıza alarak telefon ediniz).
  • Etkenin alındığı, temas edildiği miktar, zaman, yer ;
  • Etken madde ağızdan alındıysa miktarı, sayısı; diğer yollarla temas edildiyse temas miktarı ve süresi;
  • Olayın meydana geldiği zaman yer; temasın nasıl olduğu vb. bilgiler.
  • Gözlenen belirtiler, başlama zamanı,
  • Hastanın herhangi bir alerjisi olup olmadığı,
  • Merkeze telefon edilinceye kadar uygulanan ilk yardım ve tedavi.

Bu bilgilerin hızlı ve eksiksiz verilmesi, özellikle zehirlenme vakalarının ağırlık derecesinin hızla değerlendirilebilmesini ve daha iyi ve hızlı bilgi verilmesini sağlayacaktır.

İnformasyon görevlileri yukarıdaki asgari bilgileri aldıktan sonra değerlendirir ve tüm kaynak ve olanaklardan hızla yararlanarak istenilen bilgiyi, zehirlenme tedavisi ve ilk yardım önlemleriyle ilgili önerileri arayan kişiye aktarabilir. Hastanın ulaştırılabileceği sağlık kurumlarının adlarını, adreslerini ve telefon numaralarını (Ankara için) hızla verebilir.

 

TOKSİK / ZEHİRLİ MADDELER VE ZEHİRLENMELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

ZEHİRLENMELERDE YAPILMAMASI GEREKENLER

BÜYÜK ANNE- BÜYÜK BABALAR İÇİN UYARILAR

ÇOCUK BAKICILARI İÇİN UYARILAR

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)
+90 312- 311 89 40 -  305 21 33 - 305 21 34 /  hizbib@hacettepe.edu.tr