Yayınlar - Katkılar

SON BİR YIL (2015) İÇİNDEKİLER...

Kongreler-Ziyaretler

 • 22-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara Garı'nda düzenlenen 20. Klinik Toksikoloji Ulusal Kongresi'ne "Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)’ne yöneltilen zehirlenme sorularının yirmi yıllık analizi" başlıklı sözlü bildiriyle katıldık.
 • 9-12 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde düzenlenen 11. ISOPS (International Symposium on Pharmaceutical Sciences) Kongresi'ne "An assessment of adult poisonings between 2002 and 2011 received by Hacettepe Drug and Poison Information Unit" ve "The analysis of drug information enquiries of nurses between 2004 and 2013 in Hacettepe Drug and Poison Information Unit" başlıklı iki poster bildirisiyle katıldık.
 • 7-10 Eylül 2015 tarihlerinde Hacettepe Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen 23. Ulusal Farmakoloji Kongresindeki Teratojenite Bilgi Servisleri Çalıştayına katıldık.
 • Birimimiz informasyon uzmanı Gülru Gürdemir 4-8 Mayıs  2015 tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne inceleme-araştırma ziyaretinde bulundu.  

Kitap Bölümü

 • Çeliker, A., Çelik, E. : "İlaç Bilgi Hizmetlerinin Yönetimi" . Türkiye'de Eczacılık İşletmeciliği'nde (Ed: G. Özçelikay, N. Şencan), Akademi Yayıncılık, İstanbul-2015

YAYINLAR (Son 3 yıldaki önemli yayınlar)

 • G. Özkaya, A. Çeliker, B. Koçer-Giray: “İnsektisit Zehirlenmeleri Ve Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi-Derleme”. Turk Hij Den Biyol Derg. 70(2): 75-102,  2013
 • A. Çeliker: Eczacılığın Değişen Yüzü: İlaç ve Zehir Bilgi Merkezleri. Türk Eczacıları Birliği-Meslek İçi Sürekli Eğitim Dergisi (MİSED), No: 33-34, Aralık 2014, sf:52-55

BİLDİRİLER (Son 3 yıldaki önemli bildiriler)

 • G. Gürdemir Özkaya-A. Çeliker: “An Evaluation of Poisoning Calls Between 2001-2011 Received by Hacettepe Drug and Poison Information Unit. 8th Congress of The Turkish Society of Toxicology With International Participation”. 15-18 Kasım 2012. Antalya .  s. 48
 • G. Gürdemir, A. Çeliker: “Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi’ne 2000-2009 Yılları Arasında Gelen İlaçlarla İlgili Konularda Yöneltilen Soruların Değerlendirilmesi”. 1. Ulusal Kamu Eczacıları Kongresi. 6-9 Aralık 2012- Antalya  s. 29.
 • G. Gürdemir, A. Ekincioğlu, A. Çeliker, K. Demirkan: “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Alan Seçiminde Hastane Eczacılığına Bakışı”. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, 3-6 Nisan 2014, Girne. B11.
 • G. Gürdemir, A. Çeliker: “Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi’ne 2001-2010 Yılları Arasında Başvuran Eczacıların İlaçlarla İlgili Sorularının Analizi”. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, 3-6 Nisan 2014, Girne. B-12.

 

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMÜ     

 • Hıncal F, Çeliker A, Özgüven Ş, Kaya E. Kimyasal ve Biyolojik Savaş Ajanlarının Sağlık Üzerine Etkileri. Emekli Ofset, Ankara, 1991.

 

PROJELER

 

 • “Web Tabanlı ve karar destek özellikleri olan eczane yönetim ve entegrasyon yazılımı, tasarımı, geliştirilmesi ve süreç iyileştirme”. Tübitak-1507 Kobi Ar-Ge projesine bilimsel danışmanlık. Temmuz 2013
 • HÜBAB-Altyapı Projesi No: 014A 301 002: Hacettepe Hastanelerinde İlaç Danışma Hizmetlerinin Sunumu: Kadın Hastalıkları ve Doğum, Yeni Doğan, Geriatri ve Medikal Onkoloji Bölümlerinde Pilot Uygulama, Eylül 2014

 

 

LİSANS EĞİTİMİNE KATKI

 

 • ECF 493 Farmasötik Bakım I ve ECF 494 Farmasötik Bakım II dersleri diğer öğretim üyeleriyle birlikte yürütülmekte, ECF 513 Eczane Yönetimi, ECF 515 Eczane Hizmetleri ve ECF 344 Farmasötik Toksikoloji Lab. derslerine katkı sağlanmaktadır.

 

DİĞER

 • Birimimiz informasyon uzmanı Gülru Gürdemir 4-5 Kasım 2013 tarihlerinde incelemelerde bulunmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Teratojenite Bilgi Servisi’ne (Trabzon) gitmiştir.

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)
+90 312- 311 89 40 -  305 21 33 - 305 21 34 /  hizbib@hacettepe.edu.tr