HİZBİB Ekibi

 Dr. Öğr. Üyesi Ayçe Çeliker (Koordinatör)

 Ecz. Derya Burtul

 Ecz. Hale Saraçoğlu 

                                           

                                             

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)
+90 312- 311 89 40 -  305 21 33 - 305 21 34 /  hizbib@hacettepe.edu.tr