Gebelik ve Emzirme Döneminde İlaç-Bitki Kullanımı

Bu kısımdaki bilgilere Teratojenite Bilgi Hizmetleri başlığından ulaşabilirsiniz.

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)
+90 312- 311 89 40 -  305 21 33 - 305 21 34 /  hizbib@hacettepe.edu.tr