Danışma Kurulu

Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL

Prof. Dr. Terken BAYDAR

Doç. Dr. Didem ŞÖHRETOĞLU

Doç. Dr. Emrah BOZKURT

Yrd. Doç. Dr. Aygin EKİNCİOĞLU (Koord. Yrd.)

 

Hacettepe İlaç ve Zehir Bilgi Birimi (HİZBİB)
+90 312- 311 89 40 -  305 21 33 - 305 21 34 /  hizbib@hacettepe.edu.tr